Redevoering pa Hong 5e lustrum CHH

Op 15 april 1936 hield pa Hong als president van Chun Hwa Hui de onderstaande redevoering. Wij werden hierop geattendeerd door Que Soei Keng die ons het artikel: The screaming injustice of colonial relationships: tracing chinese anti-racist activism in the Netherlands van Tom Hoogervorst en Melita Tarisa in: Bijdragen tot de aal- enland-, en volkenkunde 177 (2021) 27-61, mailde. Tom Hoogervorst zorgde ervoor dat wij de redevoering (een kopie van Klaas Stutje) ontvingen. We komen later terug op het artikel.

Voor ons is het altijd weer bijzonder om stukjes verleden van pa Hong terug te vinden. Wij weten natuurlijk dat hij verschillende bestuursfuncties heeft bekleed bij CHH, met name door de foto’s die er zijn. Van de inhoudelijke kanten van zijn bestuursfuncties weten wij eigenlijk nauwelijks iets. Daarom alleen al is zijn redevoering een cadeau. De redevering staat geprint in het orgaan van CHH maar dan wel met aantekeningen van pa Hong. Zijn handschrift is duidelijk herkenbaar!

n.b.: als je dit bericht in je mail opent, dan krijg je de tekst van de redevoering niet te zien. Je kunt dan het beste naar de site gaan.

Het is niet zo’n mooie kopie, maar absoluut de moeite waard!