Categoriearchief: achtergrond informatie

Naturalisatie antwoord Maastricht

Het Gemeente-loket Leven en registraties Maastricht heeft geantwoord op onze nationalisatievraag. Hun antwoord:
‘Sorry voor het verlate antwoord. Met interesse de website bekeken. Permitteert u mij een opmerking: PB00008 is geen adres, maar dat was het nummer van zijn persoonsbewijs.

Uw vader heeft op 2 augustus 1951 het Nederlanderschap verworven door optie. Overigens, maar dit geheel terzijde, uw moeder heeft op diezelfde datum het Nederlanderschap verworven door optie.

Nou ja, nou blijkt onze oer-Hollandse moeder van geboorte, haar Nederlanderschap te zijn kwijtgeraakt. Dat vraagt om nadere informatie!

Tjoe Lan Lim-Ko

Heel veel namen bij de foto’s uit de studiejaren in Leiden zijn door Tjoe Lan Lim-Ko aangeleverd. Voor we haar kenden, zeiden de foto’s ons helemaal nix. Toen kwam Han Go die ons weer in contact bracht met Tjoe Lan en daar kwamen de namen!

Hoe is dat mogelijk. Tijdens die Leidse jaren was Tjoe Lan namelijk nog maar een een klein meisje (geboren in 1935) . En daarna vertrok het gezin naar Bandoeng.

Ko Tjoe Lan, foto gemaakt door pa Hong

Toen ik haar ernaar vroeg antwoordde ze:
‘Ja ik was in de Leidse tijd nog klein. Maar later in Indonesia kwamen veel mensen altijd naar ons toe om mijn ouders te bezoeken. Mijn ouders waren in de Leidse tijd 1 van de oudsten.Wij woonden in Bandung  en het klimaat was aangenaam en er kwamen vrienden naar Bandung. uit Surabaia en Jakarta op vakantie en die logeerden soms bij ons. Tijdens de Japanse bezetting waren er geen voorleesboekjes te koop en gebruikte mijn moeder het fotoboek als verhalenboek .Zij kon goed vertellen. Zodoende.’ en voegt daar later nog aan toe:
‘Uiteindelijk kende ik de personen ook persoonlijk omdat ze in Bandung bij mijn ouders kwamen en ik uit mijzelf goed namen kan onthouden.’

Dank Tjoe Lan, dat je je kennis met ons wilt delen!

naturalisatie en De Calonne

Dat is pas mooi. Dennis de Calonne heeft meteen gereageerd en ook nog ontzettend aardig. Hij zegt over onze site:
‘Wat een mooie en interessante website. Als ik weer eens tijd heb, zal ik het eens nader bestuderen.’

En dit schrijft hij over de naturalisatie van pa Hong:
‘Als hij in​derdaad onder de naam Kian Hong Tan is genaturaliseerd, zou hij in de database moeten voorkomen.

Voor de zekerheid heb ik ook in mijn primaire bron gezocht in het online archief van de Staten Generaal . Ook daar kan ik hem niet terugvinden.
Je zou verder onderzoek kunnen doen met behulp van deze onderzoeksgids van het Nationaal Archief.’
Dat laatste heb ik natuurlijk meteen gedaan. Daarin heb ik het mailadres gevonden van een zekere heer Rooijackers van de IND, die, zo blijkt uit de antwoordmail,  er op 26 april 2017 (vandaag dus) mee is opgehouden. Ik stuur de mail voor de zekerheid door naar zijn opvolger Jurgen Pauwels. De afdeling van deze heren kan in de bestanden van naturalisaties van na 1950 moet kunnen kijken. Benieuwd of daar iets uitkomt!

naturalisatie verder

Ooit komen we er wel uit. Van Maastricht nog nix gehoord, ook niet via het emailadres dat ik vond in de
DATABASE GELIJKSTELLINGEN, TOEPASSELIJKVERKLARINGEN EN NATURALISATIES NEDERLANDS-INDIÀ EN INDONESIÀ
Door D.M. de Calonne en Tj. Schillhorn van Veen.

Yap Kioe Bing had ons hierop gewezen. In het boek dat hij schreef over zijn vader*, licht hij ook een tipje op van de sluier van de naturalisatie. Hij schrijft:

‘Op 12 juni 1936 behaalt mijn vader zijn einddiploma voor de hbs en op 4 juli tekent hij een verklaring van ingezetenschap die hij nodig heeft om in Nederland te gaan studeren.’ (p.53)

*Yap Kioe Bing: Mijn vader uit Semarang, derde druk februari 2014.

Zou pa Hong dan ook een verklaring van ingezetenschap hebben getekend? Ingezetene van wat? Er blijven genoeg vragen, we werken eraan 🙂

Kioe Bing voegt er later in een mail nog aan toe:
‘De verklaring van ingezetenschap is getekend door de assistent-resident  en deze verklaart dat de persoon in Nederlandsch-Indie is geboren uit aldaar gevestigde ouders’.

naturalisatie pa Hong

Nog steeds op zoek naar de feiten achter de naturalisatie van pa Hong. Gemeente archief Maastricht benaderd, nog geen antwoord. In het trouwboekje van pa Hong en ma Ans staat ook geen nationaliteit genoemd. Alleen dat pa Hong in ‘Indonesië (N.I.)’ geboren is.

Nog een leuk weetje gevonden op Wikipedia
‘De eerste Peranakan-Chinezen kwamen in de eerste jaren van de twintigste eeuw naar Nederland om te studeren. Voor de Eerste Wereldoorlog studeerden ongeveer 50 peranakan studenten in Nederland, en in de jaren 20 en 30 groeide hun aantal tot een jaarlijks gemiddelde van ongeveer 150 personen. Velen volgden een rechtenstudie aan de Universiteit Leiden, maar ook medicijnen in Amsterdam, technische studies in Delft en economie in Rotterdam waren populair.

In 1911, richtten peranakan studenten de Chinese vereniging Chung Hwa Hui (CHH) op, in navolging van Tiong Hoa beweging in Nederlands-Indië en de opkomst van de Kwomintang in China. Kennelijk voelden zij zich niet aangetrokken tot de Indische Vereeniging die drie jaar daarvoor was opgericht. De CHH zag het als haar taak om de Chinese studenten op te vangen, en om gezelligheid en eventueel financiële en praktische steun te bieden. In elke grote universiteitsstad was een afdeling en er waren diverse subcommissies.[2]

In de periode 1945-1959 vestigde zevenentwintig procent van de Indonesische Peranakan-Chinezen zich in Nederland. In de periode 1960-1969 achtenveertig procent en in de periode 1970-1979 tweeëntwintig procent. Slecht drie procent kwam in de jaren tachtig naar Nederland.

De oudere generatie Peranakan-Chinezen in Nederland gekenmerkt zich door het hoge opleidingsniveau. Zij kwamen uit families die vóór de onafhankelijkheid van Indonesië zeer rijk waren. Alleen de rijkere Peranakan-Chinezen konden de reis naar Nederland betalen. Meer dan de helft heeft een hogere of universitaire opleiding genoten, terwijl vijfenveertig procent van hen een middelbare opleiding achter de rug heeft. Het percentage mannen met een hogere of universitaire opleiding is met eenenzeventig procent aanzienlijk hoger dan bij de vrouwen (33%). Dit is zeer hoog vergeleken met autochtone Nederlanders. Bij de oudere autochtone Nederlanders heeft een derde van de mannen en ruim de helft van de vrouwen niet meer dan een lagere schoolopleiding gevolgd.’

Mulan Setija gestorven

Mulan vormde een link met het verleden van pa Hong. Bing kwam haar tegen als gastvrouw in het Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis. Eerst in verschillende mails en daarna ‘live’ hebben wij Mulan ontmoet. Een tante van haar was getrouwd met een oom van ons! In dit bericht kun je er meer over lezen.

Stom stom stom, wij wilden haar graag  nog eens opzoeken, nog meer verhalen horen en daarnaast was Mulan gewoon een ontzettend aardige vrouw, die positief in het leven stond.

En nu opeens haar overlijdensbericht: ‘geheel onverwacht heengegaan’.

Rust zacht, Mulan. Sterkte familie. Wat zullen jullie haar missen.

28 januari: Jaar van de haan

Chinees nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag van de eerste maand van de Chinese kalender. De eerste dag is de dag waarop de tweede (soms de derde) nieuwe maan ná het winter-solstitium plaatsvindt. Niet alleen in China en Taiwan, maar in vele Chinatowns in de wereld wordt het gevierd. Tegelijkertijd vieren andere Oost-Aziaten, zoals Koreanen en Vietnamezen ook hun nieuwjaar. Maar ook Mongolen en Tibetanen (losar) vieren het op dezelfde datum.

Niet iedere nieuwjaarsdag valt op de tweede nieuwe maan na de winterwende. Nieuwjaar valt op de derde nieuwe maan wanneer er een elfde of twaalfde maand voor het nieuwe jaar valt.

Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel gevierd met de drakendansen en leeuwendansen. De Chinese nieuwjaarsperiode eindigt met het lantaarnfestival, op de vijftiende dag van het nieuwe jaar. Tijdens de nieuwjaarsperiode verblijft men bij familie en bezoekt men familie, vrienden en/of kennissen in de buurt of in hun jiaxiang. Dit leidt tot grote migratiestromen. Ook liggen vele fabrieken aan de Chinese kustprovincies een week stil. Ook gaat men vaak samen eten. Steeds vaker komt het voor dat families in een restaurant eten op de avond voor het nieuwe jaar. Het niet bij familie kunnen zijn met Nieuwjaar ziet men als zeer jammer, te vergelijken met het moeten overslaan van Kerstmis in het westen. Men probeert dan ook altijd om bij familie te kunnen zijn. De Chinese staatstelevisie zendt ieder jaar een festival uit met zang, dans, circusnummers en cabaret.

Volgens legenden was Nian (net als het Chinese woord voor ‘jaar’ uitgesproken als [njen]) een mensetend roofdier in het oude China, dat ongemerkt huizen kon binnendringen. Heel het jaar verbleef Nian in de diepe zee en kwam alleen bij de overgang van Oud- op Nieuwjaar tevoorschijn. Al gauw leerden de Chinezen dat Nian gevoelig was voor hard lawaai en de kleur rood, en zij verdreven hem met explosies, vuurwerk, Chinese leeuwen en veelvuldig gebruik van de kleur rood in het huis. Deze gebruiken leidden tot de eerste nieuwjaarsvieringen.

[tekst Wikipedia, 22 januari 2017]

Het blijft ingewikkeld. Vroeger gingen wij naar een Chinees restaurant en vroegen het daar. Altijd het juiste antwoord en dan konden wij weer een kaart sturen naar pa Hong, waarop wij in een rood zakje geld kregen.

Huihan Lie

Huihan Lie is de klein zoon van Lie Bing Tien, een studiegenoot van pa Hong. Hij heeft een bureau dat onderzoek doet naar family roots in China. Hij is nu bezig met een kort onderzoek naar de wensen van zoekers. Ik begon met het invullen van zijn onderzoeksvragen, maar ontdekte al snel dat er voor ons hoogstwaarschijnlijk nix meer te halen valt. Dus stuurde ik hem een mail:
‘Dear Huihan,
I started with your survey, but then I realized that I don’ have questions you can solve for my family. I am afraid that too many things are lost. I don’t know anything at all about my great great grandfather, the one who came to Indië.

Will you please check if I am right and that I have to leave the past of my family in the past? (My father and your grandfather both studied in Leiden)’

En al snel ontving ik dit antwoord! Helemaal vergeten dat Huihan in Nederland is opgegroeid

‘Hai Anki,
Leuk van je te horen, ik neem aan dat dit je al heel vaak gevraagd is, maar ik vraag het toch maar voor de zekerheid: zijn er nog grafstenen van Tan Kie Djwan of Tan Ban Bie in Indonesie? Of anders nog andere objecten waar misschien clues op staan wat betreft (1) de plaats van herkomst in Fujian and (2) de namen in Chinese karakters? (oude brieven, oude foto’s met dingen op de achterkant geschreven, meer info over het geld dat naar China zou zijn gestuurd, altaar stukken/bongpai, etc. Etc.)

Over de plaats van herkomst: dit zal met 95% zekerheid Xiamen of Quanzhou of Zhangzhou zijn, maar dan heb je het nog over vele miljoenen mensen die daar vandaag wonen. Daarnaast is Tan (ik neem aan of Chen in het mandarijn) de meest voorkomende achternaam in het zuiden, dus dat maakt het niet gemakkelijker.

Een andere vraag: ken je afstammelingen van de Tjoa familie waar Tan Kie Djwan voor werkte en wiens dochter hij trouwde? Zo ja, weet je wat hun stamdorp in China was? Mogelijkheid is zeer groot dat Tan Kie Djwan en de Tjoa familie uit buur-dorpen kwamen. Is het toevallig de Tjoa familie van Adrianta Bing in Surabaya (van het ashuis aan jalan karet)?

Ik neem ook aan dat je de nederlandse online kranten archieven ook al hebt doorgeplozen om naar Tan Kie Djwan of Tan Ban Bie te zoeken…? En wat betreft de Nederlandse-Indonesische kant van het onderzoek: heb je met Steve Haryono en Hongsien Kwee gepraat..?

 Huihan’

Wat is het toch een aardige, deskundige en zorgvuldige onderzoeker! Kijk ook eens op zijn site. En, ik vrees dat we op al zijn vragen negatief moeten antwoorden.

Mid Herfstfeest

Opeens viel in deze tekst van pa Hong het woord ‘maankoek’ me op. Dat waren de koeken die wij van de familie in Indonesia kregen toen we daar twee jaar geleden in september op de bruiloft van Robert en Wenny waren.

maankoek
voorbeeld van een maankoek

Pa Hong schreef op een van zijn vele briefjes het verhaal over de maankoek. Kijk hoe nauwkeurig hij de letters en woorden schreef, moeiteloos te lezen. En natuurlijk dat handschrift: zo herkenbaar!

mid-herfstfeest
tekst pa Hong over het mid herfstfeest

Hieronder heb ik de tekst overgeschreven

Het mid herfstfeest of maanfeest is een van de drie feesten die in China groots worden gevierd. Het valt in het midden van de 8e maand van het Chinese jaar, de vrolijkste en gelukkigste maand van de bevolking. China is overwegend agrarisch en omstreeks het maanfeest wordt de grootste oogst binnen gehaald. Geen wonder dus, dat er alle reden is om een groots feest te houden.
Overal in China is het dan goed weer, en de volle maan schijnt zeer helder in een zuivere atmosfeer.
Des avonds hebben de families met kinderen, buiten in het glanzende maanlicht, het feestelijke maal en dan worden er legendes verteld over de maan en haar bewoners, want die zijn er legio. Een ervan vertelt over de mooie Ch’ang-O die naar de maan vloog, nadat zij heimelijk had gedronken van het goddelijke elixer der onsterfelijkheid. Dit elixer had de Koningin-moeder aan haar echtgenoot [=de man van Ch’ang-O] gegeven, de beroemde schutter Ho-Yi. Haar man [=Ho-Yi] zag te laat dat ze boven de grond begon te zweven en kon haar niet meer pakken. Sindsdien leeft Ch’ang-O op de maan haar eenzame leven.
Tijdens het maanfeest worden de bekende maankoeken gegeven, gestoomde ronde cakes met zoete bruine of witte bonen vulling. Er zijn echter verschillende variaties van deze koeken.
De maankoeken hebben ook een rol gespeeld in een van de revoluties in het Chinese rijk. Tijdens de overheersing van China door de Mongolen werd het Chinese Han-volk wreed onderdrukt. Het mocht per tien families slechts één mes bezitten, dit om de Han’s blijvend te onderdrukken. Zulk een wrede usurpatie vraagt natuurlijk om een opstand. Er werden dan ook vele pogingen ondernomen om de onderdrukker omver te werpen. Een daarvan viel in de 14e eeuw op het eind van de zestiger jaren, op het maanfeest. De Han Chinezen maakten als vanouds de ronde maankoeken, maar stopten in elke koek een boodschap om op een bepaalde dag massaal de Mongolen om te brengen.

Maar laten wij heden niet denken aan gewelddadigheden. Deze manifestatie willen we feestelijk en vreedzaam met u vieren.

Weest dus mèt ons gelukkig op dit mid-herfstfeest en geniet van het vele dat wij u kunnen voorzetten.