Categoriearchief: inspiratiebron

pa Hong de fotograaf

Al vaker hebben we het gehad over het fotograferen van pa Hong. Hij was altijd op zoek naar mooie plaatjes. Combinatie van kleuren had ook zijn aandacht. Ik vond deze foto’s terug. Altijd origineel gevonden. Van hem heb ik ook geleerd goed naar details te kijken, kleuren, inkadering. Ik heb veel meer geleerd dan ik wist.

In de zomer van 1991 in Den Haag: Bing en Anki. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om de kleuren van de truien die zo leuk contrasteren,

oratie zoon van dé dokter Tan

Gisteren heeft Bing zijn oratie uitgesproken aan de universiteit van Maastricht. Hij is weer ‘pulang kampong’. Daar is hij niet dr Tan maar de zoon van dé dokter Tan.

Het is mooi om te horen dat de rode draad in het leven van Bing steeds duidelijker is te zien. Zijn grote respect voor de kwaliteit van het leven tussen de vaste uiteinden: de geboorte en de dood.

Mooi om te horen hoe hij grenzen heeft overschreden; hoe hij dat niet alleen met vasthoudendheid maar ook met zoveel anderen samen deed en doet.

Hij heeft kansen gekregen en ook gebruikt, vaak ook met hulp. Zonder zijn moeder was er van zijn schoolcarrière niet veel terecht gekomen en een groot talent in de kiem gesmoord. Al eerder werd de grote betrokkenheid van pa Hong bij zijn patiënten gememoreerd. Bing kreeg dat dus met de paplepel ingegoten.

Zijn oratie is niet alleen een pleidooi om grenzen te slechten, maar ook om patiënten als mensen te blijven zien, met wie je samen bepaalt hoe lang er behandeld wordt en wanneer het tijd is om afscheid te nemen.

De oratie is te vinden op de mediasite van de universiteit van Maastricht en ook via onderstaande afbeelding.

Lou Quaden, mediasite universiteit Maastricht heeft ervoor gezorgd dat de oratie nu eeuwig op de site kan blijven staan.

Dank Lou Quaden voor deze snelle actie!

Pa Hong als inspiratiebron

Prachtig om te horen hoe pa Hong mensen uit zijn omgeving heeft gestimuleerd om arts te worden. We lazen het verhaal over Bing en Katherine, we noemden Veronique (dochter Lokje), voor wie haar opa op veel terreinen een inspiratiebron was) de tekst van onze nicht Maria van den Muijsenbergh en nu Jos Benders, een jeugdvriendje van Lanny. Ja er staat jeugdvriendJE om aan te geven dat hij toentertijd haar vriend was en niet zomaar een jeugdvriend.

Jos heeft onlangs een boek gepresenteerd over de verzorging van zijn moeder: ‘Liefde met voorbedachte rade’ en in zijn opdracht aan Lanny schrijft hij het volgende:

lanjos
Dankzij Tan Kian Hong….

‘Dankzij Tan Kian Hong ben ik het pad van de geneeskunde gaan bewandelen. Daarvoor ben ik hem en jullie allen eeuwig dankbaar’.

Het zou leuk zijn als Jos zijn eigen verhaal hier zou delen! Bijzonder dat hij pa Hong hier voluit Tan Kian Hong noemt en niet je/jullie vader. Je vraagt je dan af hoe hij pa Hong adresseerde: meneer Tan (Kian Hong)?, dokter Tan Kian Hong)? Hopelijk vertelt hij het ons nog eens.

Actualisering drie generaties artsen Tan

Al eerder schreven wij over de derde generatie artsen Tan.
In het volgende artikel uit het blad Geniet, dat Han Go ontving als bijlage bij het tijdschrift Medisch Contact staat het volgende artikel over dokter Bing en do(ch)kter Katherine met een korte verwijzing naar pa Hong.  Lees het op ISSUU door op onderstaande afbeelding te klikken of lees de PDF.

 

webbingkaat

pa Hong de dokter

Er is een foto die grote indruk op mij heeft gemaak en nog steeds maakt als ik hem zie. Ik wist hem altijd precies te vinden in de boekenkast van pa Hong: in een boek over kinderziekten, een dik grijs boek met stoffen kaft. Ik dacht dat de foto nog in Frankrijk was omdat daar die boekenkast staat, maar ik vond hem hier, op zoek naar foto’s van pa Hong in witte jas (die zijn er dus nauwelijks) terug. Het verhaal dat erbij hoorde, herinner ik mij als volgt:

In zijn (opleidings?)tijd in het ziekenhuis kwam  pa Hong ook bij kinderen die kinkhoest/difterie hadden, een besmettelijke ziekte. Kappers durfden deze kinderen niet te knippen. Pa Hong had een eigen kapperssetje aangeschaft, met een gewone kappersschaar, een schaar met ’tandjes’ en een tondeuse. alle samen in een rood gekleurde kartonnen doos, En hij knipte zelf die kinderen. De foto die bij dat verhaal hoort, is van een blond meisje, keurig geknipt, en dood zo te zien.

 

meisjepahongcorr

Het tekent pa Hong als arts: altijd klaar staand voor zijn patiënten.
Na zijn overlijden, vertelden een vriend van Lanny en onze eigen nicht Maria hoe zij door pa Hong waren geïnspireerd.

Hier een stukje tekst uit de brief die Maria schreef naar aanleiding van het overlijden van haar oom Hong:

magneetmaria03

Zij had meegemaakt dat pa Hong is zijn korte broek in het weekend wrs. saté was aan het roosteren en dat hij ook dan weggeroepen werd en hij zonder een onvertogen woord naar zijn patiënt ging.

derde generatie artsen Tan

op 25 augustus 2016 studeerde Katherine Tan af als arts.

2fgeneratiestan
twee generaties Tan-artsen: Katherine en Bing

Haar vader: Bing, zoon van pa Hong volgde als eerste zijn vader, nu dus zijn tweede dochter. Op deze plaats mag eigenlijk Véronique, dochter van oudste dochter Lokje van pa Hong niet ontbreken. Zij was degene die als eerste kleinkind in de voetsporen van haar opa trad!

kaat02
Jonna Cohen restaurateur Rotterdam

Katherine kreeg voor haar afstuderen de dokterstas van haar opa. Dat betekende dat haar naam natuurlijk naast die van haar opa moest komen in de tas. Jonna Cohen was bereid om op het allerlaatste moment tijd vrij te maken voor deze moeilijke klus: de naam met een ouderwetse handdrukpers op de tas te krijgen.

kaat03
nog geen specialisatie voor dokter Kaat! Gaat nog komen.

Alles was in gereedheid en toen kwam dan het grote moment:

kaat01
“ja, dat beloof ik”.

kaat01b
Het tekenen van de bul

Eigenzinnige Katherine gaat nu geen promotie onderzoek doen, waarvoor zij uitverkozen was, maar een jaar als zaalarts bij neurochirurgie praktijkervaring opdoen als arts.
Chapeau voor deze eigen koers!

kaat2016
Anna Katherine Tan 2016