IISG 5: ALV CHH 1936

agenda ALV-nov1936
Agenda ALV nov 1936: pa Hong dechargeert zijn bestuur en zichzelf

In dit jaar was pa Hong voorzitter. Het was tevens een lustrumjaar en het jaar van de reis naar Bad Saarow.

Notulen van de eerste Algemene Vergadering op zaterdag 21 November 1936 in het clubgebouw De Carpentierstraat 181 in Den Haag
Aanwezig: 5 bestuursleden
46 leden
3 candidaatleden
[pa Hong is voorzitter]
……..Overgaande tot punt 5 van de agenda hield de voorzitter met een beschouwing over minderwaardigheidsgevoel zijn afscheidsrede, dankte daarna zijn mede-besuursleden voor de medewerking en steun, die hij van hun had ondervonden en dechargeerde vervolgens:
Tan Hay Siang
Sie Tjauw Sing

Koo Liong Bing en
Tjoa Soe Tien, resp. Als secr., penningm, 1e comm en 2e comm van de CHH. Daarna dechargeerde hij zichzelf en benoemde de heer Tan Hay Siang als president.

Ik schreef al dat ik nauwelijks iets kon vinden over Bad Saarow, maar nu bedenk ik dat er misschien toch wel iets moet zijn. Ik heb hier ook de presentielijst van een algemene ledenvergadering in maart 1936. Daar zal toch ook wel iets gezegd zijn over het bezoek aan Bad Saarow. Blijft ook nog de vraag staan, hoe ze alles geregeld hebben. Waar zijn daar de notulen van? Ze hebben toch ook gewone bestuursvergaderingen gehad, niet alleen ALV’s?

presentielijst-maart-1936
presentielijst maart 1936

wat de –, oo, -+ of +- betekenen achter de namen weet ik niet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.