In vogelvlucht

In vogelvlucht

Tan Kian Hong was onze vader, laat ik hem verder pa (Hong) noemen. Hij stierf in 1998 thuis, in de nabijheid van zijn kinderen. Onze moeder was al in 1991 gestorven.
Hij is in Indië geboren, in Sepandjang bij Surabaya, op 20 jarige leeftijd alleen naar Nederland gekomen. Heeft in Leiden gestudeerd en is na zijn afstuderen vertrokken naar Maastricht, waar hij tot zijn dood heeft gewoond.
Hij is daar getrouwd, heeft vijf kinderen gekregen en heeft diverse functies in het Maastrichtse openbare leven gehad.
Als kinderen hebben we allemaal een eigen, speciale band met hem gehad. Wij hebben ook allemaal andere herinneringen aan hem. Dat is mooi en erg dierbaar. Hoe hij zichzelf gevoeld heeft, toen hij zijn familie en alles wat hem bekend was verliet, hebben wij nooit gevraagd. Hoe hij zijn weg heeft gevonden in Nederland, waarom hij wat gekozen heeft, wat zijn grootste dromen waren. We zullen het nooit meer te weten komen.
Wat nog wel kan, is zijn leven reconstrueren aan de hand van stukken, veelal officiële om zo de blanco pagina’s van zijn leven voor ons in te vullen.

Gekozen is voor de vorm van een blog omdat er telkens weer nieuwe feiten opduiken. Die zijn nu makkelijk in te voegen. Als het beeld compleet is, kunnen we voor het nageslacht altijd nog er een boekje van maken.

Veel namen op de foto’s komen van Han Go, die al veel verder is met het in kaart brengen van het leven van zijn vader.

2 gedachten over “In vogelvlucht”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pa Hong kwam op 20-jarige leeftijd naar Leiden om daar medicijnen te studeren. Hij verliet huis en haard in Indië. Hij overleed in 1998 (91 jr oud). Wat kunnen wij – zo lang na zijn dood – nog te weten komen over hem?