Mid Herfstfeest

Opeens viel in deze tekst van pa Hong het woord ‘maankoek’ me op. Dat waren de koeken die wij van de familie in Indonesia kregen toen we daar twee jaar geleden in september op de bruiloft van Robert en Wenny waren.

maankoek
voorbeeld van een maankoek

Pa Hong schreef op een van zijn vele briefjes het verhaal over de maankoek. Kijk hoe nauwkeurig hij de letters en woorden schreef, moeiteloos te lezen. En natuurlijk dat handschrift: zo herkenbaar!

mid-herfstfeest
tekst pa Hong over het mid herfstfeest

Hieronder heb ik de tekst overgeschreven

Het mid herfstfeest of maanfeest is een van de drie feesten die in China groots worden gevierd. Het valt in het midden van de 8e maand van het Chinese jaar, de vrolijkste en gelukkigste maand van de bevolking. China is overwegend agrarisch en omstreeks het maanfeest wordt de grootste oogst binnen gehaald. Geen wonder dus, dat er alle reden is om een groots feest te houden.
Overal in China is het dan goed weer, en de volle maan schijnt zeer helder in een zuivere atmosfeer.
Des avonds hebben de families met kinderen, buiten in het glanzende maanlicht, het feestelijke maal en dan worden er legendes verteld over de maan en haar bewoners, want die zijn er legio. Een ervan vertelt over de mooie Ch’ang-O die naar de maan vloog, nadat zij heimelijk had gedronken van het goddelijke elixer der onsterfelijkheid. Dit elixer had de Koningin-moeder aan haar echtgenoot [=de man van Ch’ang-O] gegeven, de beroemde schutter Ho-Yi. Haar man [=Ho-Yi] zag te laat dat ze boven de grond begon te zweven en kon haar niet meer pakken. Sindsdien leeft Ch’ang-O op de maan haar eenzame leven.
Tijdens het maanfeest worden de bekende maankoeken gegeven, gestoomde ronde cakes met zoete bruine of witte bonen vulling. Er zijn echter verschillende variaties van deze koeken.
De maankoeken hebben ook een rol gespeeld in een van de revoluties in het Chinese rijk. Tijdens de overheersing van China door de Mongolen werd het Chinese Han-volk wreed onderdrukt. Het mocht per tien families slechts één mes bezitten, dit om de Han’s blijvend te onderdrukken. Zulk een wrede usurpatie vraagt natuurlijk om een opstand. Er werden dan ook vele pogingen ondernomen om de onderdrukker omver te werpen. Een daarvan viel in de 14e eeuw op het eind van de zestiger jaren, op het maanfeest. De Han Chinezen maakten als vanouds de ronde maankoeken, maar stopten in elke koek een boodschap om op een bepaalde dag massaal de Mongolen om te brengen.

Maar laten wij heden niet denken aan gewelddadigheden. Deze manifestatie willen we feestelijk en vreedzaam met u vieren.

Weest dus mèt ons gelukkig op dit mid-herfstfeest en geniet van het vele dat wij u kunnen voorzetten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *