naturalisatie

Het vervolg op het bericht over ‘gelijkstelling’ en Nederlands onderdaanschap

Han Go schrijft:
Even een antwoord op jouw vraag over naturalisatie. H
et is een stap verder dan gelijkstelling en /of onderdaanschap.
Hieronder ook een citaat uit het proefschrift van Patricia Tjiook-Liem uit 2009:

6.            Een gelijke rechtspositie door naturalisatie (1904-1910)
Door naturalisatie wordt het Nederlanderschap verkregen. Het is een op de wet gebaseerde status 195,  die veelomvattender is dan gelijkstelling. Terwijl gelijkstelling leidt tot een rechtspositie in het privaat, straf- en publiekrecht die gelijk is aan die der Europeanen, los van de nationaliteit, wordt met naturalisatie een nationaliteit verkregen, het Nederlanderschap. Die nationaliteit geeft aan de genaturaliseerde naast de rechtspositie bij gelijkstelling ook alle overige rechten die met het Nederlanderschap samenhangen, zoals het actief en passief kiesrecht. Een tweede verschil tussen gelijkstelling en naturalisatie is dat gelijkstelling in Nederlands-Indië werd verleend door de gouverneur-generaal, die in overleg met de Raad van Indië de criteria daarvoor formuleerde, terwijl naturalisatie werd verleend door het opperbestuur. De voorwaarden voor naturalisatie waren vastgelegd in Art. 3 van de Wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap van 12 december 1892 (Ned.St. 1892 no. 236). Deze waren het overleggen door de verzoeker van de volgende

bewijzen:
— dat hij meerderjarig is in de zin der Nederlandse wet;
— dat hij het Nederlanderschap verloren heeft of dat hij gedurende de laatste vijf jaren zijn woonplaats of zijn woonverblijf in het Rijk of zijn koloniën of bezittingen in andere werelddelen heeft gehad;
— dat hij bij een ontvanger der registratie een som van honderd gulden heeft gestort.

Indien de verzoeker tot een ander land behoort, kan hem de overlegging gevorderd worden van een bewijs, dat de wetgeving van dat land geen beletsel tegen zijn naturalisatie in Nederland oplevert.

Dank Han, voor deze informatie.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *