Tag archieven: instituut Buijs

Instituut Buijs en HBS

Instituut Buijs is de meest genoemde school door de familie in Indonesia. De vraag doemt dan op: zijn die twee soms hetzelfde?

Han Go stuit af en toe op informatie over instituut Buijs en de HBS. Zoals deze drie advertenties:

bericht uit de krant van 26-06-1895

Er staat: ‘Van de 14 jongeren van Het Instituut Buijs Vereeniging Jongensschool, die met toestemming van ondergeteekende aan het ADMISSIE-EXAMEN voor de HBS hebben deelgenomen, zijn de volgende 12 geslaagd:….’

advertentie uit de krant van 26-06-1895
advertentie uit de krant van 04-03-1903

Uit de de eerste twee advertenties spreekt duidelijk wat het instituut doet: Jongens en meisjes tussen de 5 en 16 jaar voorbereiden op het admissie examen voor de HBS. Instituut Buijs was een dure privéschool.

Bob Hering, pg 4

Dit zegt Siauw Giok Tjhan,  erover:
‘As soon as grandfather had left, father quickly moved me to the Buys Instituut, an expensive private school for Dutch and non-Dutch children.’

Instituut Buijs als voorbereiding op de HBA klopt wel met de data van Pa Hong’s overgangsjaren op de HBS. in mei 1923 ging pa Hong over van 2 naar 3 HBS. Hij was toen 16 jaar, 17 bij de overgang van 3 naar 4, 18 bij de overgang van 4 naar 5 en 19 bij zijn eindexamen in mei 1926. In september 1927 is hij in Nederland aangekomen, 20 jaar oud. Daartussen zat dus de artsenschool waarvan hij vond dat hij er nix nieuws leerde. Maar zouden die arme kinderen zo lang op een soort van lagere school hebben gezeten? Wie kan ons dat vertellen?

Han Go ontdekte ook nog het volgende:
‘Ik ben toevallig weer iets wijzer geworden over het instituut Buys en heb zelfs een foto gevonden.

Ik kreeg onlangs een jubileumboek over de HBS Soerabaia 1875-1975 in handen en vond in de inleiding allerlei gegevens over het ontstaan van de HBS en de jaren erna. Het instituut Buys is ingetrokken in het eerste gebouw van de HBS aan de Alun2 Tjontong (= Driehoekvormig plein).

Vervolgens vond ik nog een uitgebreid boek van von Faber over Soerabaia. Dit heb ik gedownload en in de 8e afdeling hoofdstuk 4 9de pagina’s 34-37 van de .pdf of 269-272 van het boek staat een stuk over de HBS. Hier kan je een foto vinden van het instituut Buys.’

Deze boeken moet ik nog even goed doorlezen. Het is voor mij nog moeilijk in te passen in de informatie die ik van de familie heb en ook hoe de gebouwen lagen/liggen in Soerabaya. Hier kom ik dus op terug!