Tag archieven: Klaas Stutje

Anny Tan

Naar aanleiding van de mail van Klaas Stutje ging ik op zoek naar het boek over Anny Tan van Leonard Blussé en wat vond ik daar tot mijn grote vreugde, de volgende foto die ook in de verzameling van pa Hong zit en die ik geplaatst heb bij een pagina over Bad Saarow. Het is de vraag of dat klopt! Uitzoeken dus.
Losse foto's Tan K H -014Bij de foto in het boek over Anny Tan staat: afscheid van dr. ir. Han Tiauw Tjong en zijn vrouw. Pa Hong wordt niet genoemd, hij zit meteen li naast het centrale echtpaar aan tqfel. Weer iets om uit te zoeken! Wat leuk is dit!

Ben benieuwd of Tjoe Lan hier nog iets van kan maken!

En natuurlijk stelt Tjoe Lan ons niet teleur. Ik heb haar reacties hieronder geplaatst. Klik maar bovenin op reacties en dan zie je ze. Dank Tjoe Lan! Het betekent in ieder geval dat die foto’s verwijderd moeten worden op de pagina over Bad Saarow.

Op 5 januari 2019 bericht Yaoke Lie mij dat hij zijn vader Lie Bing Tien heeft herkend op deze foto: uiterst rechts zittend op de grond.

Antwoord van Klaas Stutje

Dat is interessant wat Klaas Stutje allemaal aankaart in zijn antwoord! Hij vertelt over de sterren op de sporttenues van de voetballers van CHH, waarover ik lang mijn hoofd heb gebroken!

Over de toespraak van pa Hong in 1936 over de spanningen binnen de Peranakan Chinese gemeenschap in Nederland. Die toespraak ga ik snel opzoeken in het archief van het IISG. Zo leren wij toch weer een nieuwe kant van pa Hong kennen. Ben erg benieuwd!

Het boek van Anny Tan staat hier nog ein mijn boekenkast. Lanny leende het een keer aan mij. Zij vond het zo herkenbaar. Zal het nu toch als prioriteit op mijn leeslijst zetten.

En dan als klap op de vuurpijl: de grootvader van zijn vriendin is Theo Castermans, die zelf figureert in de speech van pa Hong voor de Rotary. Hoe klein is de wereld! De broer van Theo Castermans was huisarts en hij is degene die ons alle vijf op de wereld heeft gezet. Hieronder volgt de hele mail van Klaas Stutje:

Hartelijk dank voor uw email en leuk om te horen dat het artikel in de smaak viel. Ik had uw website al eerder gezien, maar helaas pas nadat ik het artikel bij de redactie had ingeleverd. Het duurt soms tot twee jaar voordat een artikel eindelijk verschijnt, en al die tijd blijf je nieuwe dingen vinden. Het is een mooie website met veel prachtige foto’s! Gek genoeg ben ik ook op een andere manier met uw project verbonden: de grootvader van mijn vriendin was dokter Theo Castermans in Maastricht. Ik heb de website doorgespeeld aan de familie en ik zie nu dat een tante al heeft gereageerd op uw forum. Leuk!

 Voor mijn promotie aan de Universiteit van Amsterdam ben ik met name bezig met Indonesische studenten (als in: de groep die in Nederlands Indië met ‘inlands’ werd aangeduid) in Nederland die verenigd waren in de Perhimpoenan Indonesia. Het is mijn doel uit te vinden welke internationale contacten deze studenten met het buitenland onderhielden, met name met andere anti-koloniale activisten. Terwijl Indonesiërs in Leiden, Amsterdam, en Rotterdam studeerden, verbleven die andere activisten in de jaren twintig en begin jaren dertig in steden als Parijs, Berlijn en Londen. Mijn artikel over de CHH, alsook een ander artikel over Islamitische huisbediendes en scheepslieden verenigd in de Perkoempoelan Islam, is eigenlijk een uitstapje naar ‘andere Indonesische groepen in Nederland’ die hun eigen politieke netwerken in het buitenland hadden. Ik heb me daarbij vooral gericht op expliciet politieke netwerken in de jaren twintig. Het was een tijd waarin anti-koloniale nationalistische groepen zich voor het eerst grootschalig gingen organiseren, en waarin ze contacten wisten te leggen met Europese politieke netwerken zoals die van communisten en sociaal-democraten. Om een aantal redenen klappen veel van die netwerken uit elkaar aan het eind van de jaren twintig, waarna veel van deze groepen zich minder met expliciete politiek gaan bezig houden. Dat zie je ook bij de CHH. Zo beschouwd is de jaren dertig, de periode waarin uw vader actief werd, voor mij een ‘nageschiedenis’ die ik niet diepgaand behandeld heb. Maar niet minder interessant!

 Naar Bad Saarow heb ik daarom weinig diepgravend onderzoek gedaan. Het was, zoals u ook schrijft op de website, één van de bijeenkomsten van de ‘Federation of Chinese Student’s Unions’, waar Chinezen uit heel Europa bijeen kwamen voor lezingen, sport en spel. Hierbij stond vooral de band met de nieuwe Chinese Republiek centraal. Er waren warme contacten met Chinese diplomaten en politici op wereldreis. Ik weet helaas niet wie de belangwekkende figuur op de foto’s is, maar ik veronderstel dat het een gezagsdrager uit China is, die met zijn aanwezigheid de Republiek China vertegenwoordigde.

 Zoals gezegd waren deze studentenconferenties in de eerste plaats culturele en sportieve evenementen, maar we moeten onthouden dat ze wel degelijk een politieke betekenis hadden. CHH-leden waren ook aanwezig geweest op het oprichtingscongres van de Liga tegen Imperialisme in 1927, waar antikoloniale nationalisten, pacifisten, socialisten en vooral communisten bijeen kwamen om een eenheidsfront tegen het Westers imperialisme te smeden. In China werkten op dat moment Chinese communisten en Chinese nationalisten samen tegen Westerse koloniale mogendheden en tegen Japan. Die samenwerking kwam echter op een bloedige manier ten einde rond 1927-1928, waarna nationalisten (onder Chiang Kai-Shek) en communisten (in de Chinese Communistische Partij (CCP)) elkaar begonnen te bestrijden. Vanaf dat moment worden ook de Chinese gemeenschappen in Europa verscheurd. Enkele groepen en individuen gaan achter de CCP staan (in Nederland bijv. de Sarekat Peranakan Tionghoa Indonesia (SPTI)), maar de meeste groepen verklaren zich loyaal aan de nationalistische regering van Chiang Kai-Shek. De CHH is tussen 1927 en 1930 intern behoorlijk verdeeld. Na een moeilijke periode wint uiteindelijk de nationalistische vleugel in November 1930. Voortaan weigerde de CHH samen te werken met de Indonesische Perhimpoenan Indonesia en met de SPTI, en wees ze uitnodigingen voor communistische congressen in het buitenland van de hand. Wel bleef ze corresponderen met nationalistische Chinezen in Europa en werkte ze mee aan de oprichting van een ‘a-politieke’ (=nationalistische) ‘Federation of Chinese Student’s Unions’.

 Dit verklaart ook de variatie in sterren  op de tenues van de voetballers in 1929. De veelpuntige sterren waren verwijzingen naar het symbool van de nationalistische Guomindang partij en de vlag van de Republiek van China. Ook zie ik vijfpuntige sterren op die tenues staan. Dit zou kunnen betekenen dat die studenten de communistische stroming aanhingen, maar het zou ook kunnen duiden op een gebrekkig knip-en-plak talent. Hoewel er ook zes-puntige sterren lijken te zijn hebben ze in ieder geval niets met de latere Jodenster te maken. Ook moeten we onthouden dat in deze periode de ontwikkelingen in China elkaar in razend tempo opvolgden, en dat politieke loyaliteiten voortdurend verschoven.

 Interessant is dat uw vader zelf uitgebreid heeft gesproken over de spanningen binnen de Peranakan Chinese gemeenschap in Nederland tijdens het 25-jarige jubileum van de CHH in 1936. Zijn rede is gepubliceerd in het CHH-tijdschrift Chung Hwa Hui Tsa Chih, jaargang xiv, nr. 1. Hij schrijft oa. over de problematische verhouding met de PI en de SPTI. Het was enkele maanden voor de bijeenkomst in Bad Saarow, en het zou mij niets verbazen als er na die conferentie een verslag zou zijn verschenen in Chung Hwa Hui Tsa Chih. Het tijdschrift is op te vragen in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag.

 Overigens kan ik mij herinneren dat Leonard Blussé interessante memoires optekende van ene Anny Tan in ‘Retour Amoy. Anny Tan. Een vrouwenleven in Indonesië, Nederland en China’. Het gaat oa. over de CHH in het midden van de jaren dertig.

Goed, hier laat ik het even bij. Hopelijk heb ik u verder kunnen brengen in uw zoektocht. Ik sta open voor verdere vragen.

 Met hartelijke groet,
Klaas

 Ps. Binnenkort gaat dit email-adres verdwijnen en ik krijg een nieuw adres bij het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG). Het exacte adres ken ik alleen nog niet.

uit de geschiedenis van Chung Hwa Hui (CHH)

Klaas Stutje schreef het artikel:
The Complex World of the Chung Hwa Hui. International Engagements of Chinese Indonesian Peranakan Students in the Netherlands, 1918–1931.
(Dubbelklik op de groene tekst om het hele artikel te lezen)

This article describes the troubled relationship between these two interwar migrant organizations in the Netherlands, and the political attitude of the Chung Hwa Hui in general. The latter organization is mistakenly perceived as an obedient and introvert group.

Het artikel beschrijft ook de periode, de dertiger jaren van de twintigste eeuw, als een belangrijke periode. Dat is de tijd dat pa Hong in verschillende CHH-besturen zat en dus mede richting gaf aan de koers van CHH. En wat weten wij, kinderen van pa Hong over die tijd: helemaal nix behalve een aantal foto’s.

Gek eigenlijk en zo jammer ook -maar je ziet het overal om je heen -: tijdens het leven van je ouders is iedereen zo druk met het eigen leventje, dat de belangstelling en de vragen vaak pas komen als het te laat is. Pa Hong heeft in zijn leven grote culturele veranderingen mee gemaakt, die voor hem niet altijd makkelijk zullen zijn geweest. Dat heeft hoogst waarschijnlijk bijgedragen aan zijn keuze om ons, zijn kinderen, vooral westers op te voeden, opdat wij niet in een culturele spagaat terecht zouden komen. Misschien heeft zijn keuze voor een huwelijk met een westerse vrouw ook daaraan bijgedragen. Pa Hong bracht ons wel groot respect bij voor de Chinese cultuur.

In de hoop toch nog iets van het tipje van de sluier van het verleden van pa Hong te weten te komen, heb ik de volgende mail gestuurd aan de heer Stutje:
‘Geachte heer Stutje,
Onze vader, Tan Kian Hong was in de dertiger jaren sterk betrokken bij CHH. Hij studeerde in Leiden geen rechten maar medicijnen en heeft in de dertiger jaren in verschillende besturen gezeten.

Onze vraag is: zou u eens naar de site van onze vader willen gaan en kijken naar de pagina Studentenjaren in Leiden en losse berichten o.s. over het congres in Bad Saarow in 1936. Daar waren (in lekenogen) heel belangrijke Chinezen aanwezig.

Wij, kinderen van Kian Hong weten heel weinig over zijn verleden. Het is interessant om mensen met kennis over zijn verleden naar zijn geschiedenis te laten kijken in de hoop dat wij met terugwerkende kracht toch nog iets meer over onze vader leren.’