Tag archieven: peranakans

nationaliteit / adressen pa Hong

gemeentepa
alle adressen van pa Hong in Leiden en Maastricht vanaf september 1928.

Pa Hong is in september 1927 in Nederland aangekomen. Hij heeft dus een jaar bij mensen gelogeerd, of ondergehuurd. Bij de gemeente moet hij al ingeschreven zijn geweest, anders had hij zich niet bij de universiteit kunnen inschrijven (denk ik).

Nu herinner ik mij dat ik in 2011 bezig bent geweest om van de gemeente Leiden en van de gemeente Maastricht gegevens te krijgen over pa Hong. Met name ook over zijn nationaliteit. Ik ben daar niet achter gekomen. Op de officiële stukken staat nu: Nederlandse nationaliteit, maar ja dat mag ook wel na 21 jaar in Nederland. Maar na die berichten over gelijkstelling, Nederlands onderdaan en genaturaliseerd weet ik het nog steeds niet.

Lokje kan zich herinneren dat het gevierd is toen pa Hong werd genaturaliseerd. Dat is bijzonder want wanneer zou dat dan zijn geweest?

Han Go heeft aan zijn oom Wim nog een gevraagd hoe het zat met zijn vader en pa Hong. Zijn oom zegt met stelligheid dat zij Ned. onderdaan waren meer niet.

Kho Hong Ghiem of Arthur KHOHONGGHIEM

De namen die aan elkaar geschreven zijn, zijn meestal namen van Chinezen die toentertijd in Indië, “gelijkgestelden” werden genoemd. (Gelijk gesteld aan de Nederlanders). Dan heette de opa of overgrootvader (of betovergrootvader) bv Kho Hong Ghiem en de nazaten hielden die naam als familienaam (aan elkaar geschreven),met een eigen voornaam (bv Arthur). Vergelijk ook nog bijvoorbeeld: Njookhiktjien (Henriëtte, vrouw van Goei Ing Bie, uit de Leidse tijd) of Siedhianho enz. De andere Chinezen waren Nederlands onderdaan.
Om ‘gelijkgesteld’ te worden, moest je een verzoekschrift (betalen??) indienen.

Iedere ander was gewoon Nederlands onderdaan. Dit is wat ik weet.

aldus Tjoe Lan Lim-Ko

zoon van Yaoke Lie

Yaoke Lie is de zoon van studiegenoot Lie Bing Tien van pa Hong uit Leiden.

Wij ontmoetten Yaoke voor het eerst in september 2014 in Surabaya. Je kunt hier dat bericht nog eens opnieuw lezen.

Daar hoorden we ook dat zijn zoon Huihan in China als genealoog werkzaam is. Helaas kan hij voor onze familie weinig betekenen omdat we geen gegevens meer hebben van vroeger. Wel weer interessant is om eens op zijn site rond te kijken. Hoe hij weer, opgegroeid in Nederland, gefascineerd raakte door de roots van zijn Chinese voorvaderen.

Hier alvast een voorproefje over zijn achtergrond en zijn groeiende belangstelling:

Schermafbeelding 2015-02-26 om 11.30.14

Je kunt natuurlijk ook meteen naar zijn website gaan.

Cijfers 2: Stichting 100 jaar Chinezen in Nederland

De eerste Chinezen arriveerden in Nederland in 1911. Het waren zeelui die af- en aanmonsterden op Nederlandse schepen. In Amsterdam en Rotterdam woonden ze in logementen die ook door Chinezen werden gerund, vlak bij de haven. Van hieruit ontstonden later de Chinatowns in beide steden.

In de loop der jaren ontwikkelden zich vanuit de kantines van deze logementen eetgelegenheden, die ook open werden gesteld voor het Nederlandse publiek. En zo ontstonden de eerste Chinese restaurants in Nederland.

Inmiddels wonen er naar schatting 90.000 Chinezen in Nederland. Ruim twee derde van hen is afkomstig uit Hongkong en het Chinese vasteland. Ongeveer 15.000 personen behoren tot de groep Chinezen afkomstig uit Indonesië. De overige personen van Chinese afkomst zijn afkomstig uit landen als Suriname, Vietnam, Singapore, Maleisië en Taiwan.

Vandaag de dag zijn Chinese Nederlanders vertegenwoordigd in alle beroepen van de Nederlandse bevolking.

Om de viering van het 100-jarig jubileum te begeleiden, is er een stichting in het leven geroepen: de Stichting 100 jaar Chinezen in Nederland.

overgenomen uit Wikipedia.

Als ik het goed begrijp is de stichting in 2010 opgericht. Wat ze bedoelen met 15.000 personen behoren tot de groep Chinezen afkomstig uit Indonesië, weet ik niet. Afstammelingen van degene die in 2010 naar hier zijn gekomen, dus tweede, derde generatie of?

Chung Hwa Hui 2

Uit het boek van Kees van Galen* haalde ik de volgende informatie:

….”Met de verbetering van het Europese onderwijs voor Chinezen in Nederlands Indië nam het aantal enigszins toe. Het aantal van ca. 65 Peranakans in Nederland in 1920 groeide gestaag tot 80 in 1923, en 155 in 1929. Niet allen volgden een academische opleiding. Onder hen bevonden zich ook een aantal leerlingen aan de HBS en andere niet-academische opleidingen en enkele gehuwde vrouwen. Van de 150 Peranakans in 1930 volgden er 115 een opleiding aan een universiteit of hogeschool of waren daarmee net klaar……..In de periode 1929-1939 schommelde het aantal CHH-leden in Nederland tussen de 140 en 155. Dit omvatte echter niet langer het totale aantal Peranakans…..in 1922 werd voor het eerst melding gemaakt dat 6 leden zich hadden laten afschrijven.”…

*Kees van Galen: Geschiedenis van de Chung Hwa Hui (1911-1962: 31): Indo-Chinese studenten en Peranakan politiek in Nederland, Nijmegen, 1989.