Bad Saarow 1936

1936    aug: conferentie in Bad Saarow. 

CHINEESCHE STUDENTEN IN EUROPA, georganiseerd in een federatie

Op initiatief van de Chineesche studenten in Nederland, vertegenwoordigd door de Vereniging Chung Hwa Hui Nederland, is het plan geopperd een centrale organisatie te vormen van alle in Europa studeerende Chinezen. In den zomer van 1932 hebben de voorbesprekingen tussen Chnineesche studenten van Frankrijk en die van Nederland plaats gehad. Deze besprekingen werden in den winter van hetzelfde jaar te Parijs voortgezet en in den zomer van 1933 werden de plannen uitgewerkt met Chineesche studenten in Engeland.

In augustus 1934 is de federatie opgericht en is het verdrag getekend te Heigh Lee nabij Londen, door de Chineesche verenigingen van Groot-Britanje, Nederland en Duitschland. Het hoofdbestuur is voor de eerste maal in Nederland gevestigd (1934-1935) en de eerste conferentie heeft te Woudschoten plaats gehad. Het doel van deze federatie is:

    1.  de belangen van de Chineesche studenten in Europa behartigen;
    1.  het contact te bevorderen tussen de leden van de federatie;
    1.  het bestuderen van vraagstukken van algemeenen aard en die van China in het bijzonder;
  1.  inlichtingen te verschaffen omtrent China en het maken van propaganda van bedoeld land.

Elk jaar zal een bijeenkomst van eenige dagen worden gehouden in het land, waar het hoofdbestuur zetelt, en heeft tevens de bestuursoverdracht plaats. Elk land zal vertegenwoordigd worden door twee afgevaardigden. Het hoofdbestuur is thans in Duitschland en de conferentie zal plaats hebben van 18 tot en met 23 augustus in Bad Saarow. Gedurende het tweede bestuursjaar zijn de Chineesche studenten van Oostenrijk en Italië tot de federatie toegetreden. De vertegenwoordigers van Nederland zijn de heeren Tan Kian Hong en Tan Hay Siang, resp. president en secretaris van de Chung Hwa Hui Nederland.

Dit bericht is – in nagenoeg dezelfde bewoordingen in 6 kranten verschenen. We noemen ze:
Het Vaderland: staats- en letterkundig nieuwsblad van 13-08-1936, De Telegraaf van 13-08-1936
Bataviaasch Nieuwsblad van 15-08-1936
Indische Courant van 24-08-1936
Soerabaijasch Handelsblad van 24-08-1936

Door reduceren en deduceren zijn Han Go en ik tot de conclusie gekomen dat een aantal foto’s uit het album van Han’s tante Ietje is gemaakt in Bad Saarow. De waterpartijen op de achtergrond zijn ook verklaarbaar, dat zou dan de Scharmützelsee zijn. Pa Hong heeft ook een aantal dezelfde foto’s als in het album en nog een paar andere. Hij loopt zelf rond met zijn Rolleiflex. De foto’s zijn allemaal op hetzelfde soort papier (met zelfde kartelrandje) en in dezelfde “kleur”(=gelig)  afgedrukt. We veronderstellen dat ze bij elkaar horen en tijdens de conferentie zijn gemaakt. Hiermee kan een aantal losse foto’s worden verplaatst naar deze pagina. Pa Hong en Tan Hay Siang waren weliswaar de officiële vertegenwoordigers, zij werden in ieder geval vergezeld door:
Koo Liong Bing en zijn vrouw (Go Pheek) Thoo
Que See Sien en nog meer.

Jammer dat we er verder nix over weten. Ik heb een mail gestuurd naar Postamt Scharmuetzelsee, waaronder Bad Saarow tegenwoordig valt en naar Frank de Jong, archivaris van het IISG (archief Chung Hwa Hui). Eens kijken of we zo nog iets te weten komen.

Bad-Saarow1936
Hier de foto uit het album van tante Ietje (Go Pheek Thoo) waardoor we de link konden leggen tussen de conferentie en de foto’s
Losse foto's Tan K H -006
li languit zittend: Oei Hoo Swie, 2e pa Hong, 3.Tjook Kiem Bok, 4e Tan Hay Siang, 6e Que See Sien. Bovenste rij: zittend 3e van li: Ietje Go Pheek Thoo, 5e Koo Liong Bing, voor hem Liem Kiem Lioe. rest nog onbekend.
fotoalbum Ietje -052a
pa Hong li, zo te zien een belangrijk man in het midden, re Tan Hay Siang

Op 6 september 2015 zegt Poplin (dochter Tan Hay Siang) hierover:
“Inderdaad is het mijn vader en jouw Pa, heb deze fotos ook , maar Han Go en jij hebben deze puzzel opgelost , behalve dat we niet weten wie die belangrijke Chinees tussen hen is …..”

Losse foto's Tan K H -053
Dit lijkt een uitvergroting van de Chinese man met wie pa Hong in de foto erboven gearmd loopt.

Het lijkt erop dat de man in het midden iemand belangrijks is op die conferentie. De president en secretaris van Chung Hwa Hui Nederland begeleiden hem met respect. Het zou ook de vergroting die pa Hong bewaarde, verklaren.

fotoalbum Ietje -053a
Vanaf li staand: 1e Tjiook Kiem Bok, 2e pa Hong, 4. Ietje Go Pheek Thoo, 5e Koo Liong Bing, 8e Tan Hay Siang zittend vlnr: 2e Que See Sien, 3e Tjiam Djoe Ghiam,
fotoalbum Ietje -042c
li staand Koo Liong Bing, Tan Hay Siang, pa Hong, 4e onbekend. Zittend hr en mw Han Tiauw Tjong.
Bad-Saarow
re staand: zus Han (Tjia Nio), dochter, li onbekend. Zittend hr en mw Han Tiauw Tjong
Losse foto's Tan K H -014
aangeschoven zittend li naast centrale figuren: pa Hong, re Koo Liong Bing, Tan Hay Siang, Que See Sien. Staand 5e van li: zus Han (Tjia Nio)

Op 9 januari 2019 voegt Yaoke Lie nog de naam van zijn vader toe: Lie Bing Tien (uiterst rechts zittend op de grond)

Bij nader inzien horen de drie direct hier bovenstaande foto’s hier niet thuis. Ze zijn gemaakt bij het afscheid van het echtpaar dat in het midden zit: de heer en mevrouw Han Tiauw Tjong, de ouders van zus Han. Alhoewel, ik moet verder nog uitzoeken wanneer dat afscheid was. Dat moet ik kunnen vinden in het boek Anny Tan van Blussé.

Losse foto's Tan K H -011

2e li: Que See Sien, 6e: Go Pheek Thoo, 7e Koo Liong Bing[/caption]

Losse foto's Tan K H -021 Losse foto's Tan K H -020 Losse foto's Tan K H -015 Losse foto's Tan K H -012

Losse foto's Tan K H -034

Losse foto's Tan K H -068

Losse foto's Tan K H -037

Pa Hong kwam op 20-jarige leeftijd naar Leiden om daar medicijnen te studeren. Hij verliet huis en haard in Indië. Hij overleed in 1998 (91 jr oud). Wat kunnen wij – zo lang na zijn dood – nog te weten komen over hem?