Categoriearchief: over deze site

Zoektocht Elmer Lie

Zoals ondertussen bekend, schreef hij een boek over zijn grootvader Lie Tjin Tjiang. Ik heb met hem gemaild met al mijn vragen over zijn zoektocht. En dat is erg interessant.  Hij heeft er veel tijd én geld in gestoken! Onze emailwisseling stond ook eerst op de site maar die heb ik op verzoek van Elmer verwijderd.

Dankzij Elmer Lie heb ik bij het IISG nog een toespraak van mijn vader gevonden. Hij wist precies waar ik moest zoeken: IISG, inv. nrs 26 t/m 29. Fantastisch, toch weer een stapje verder.

Elmer heeft ook nog veel kunnen ontdekken over zijn voorouders omdat bijvoorbeeld de graven er nog zijn en dus het geboortedorp bekend is en hij heeft ook nog familieleden teruggevonden en kunnen interviewen.

 

Louis Hothothot

Dit bericht werd ons gestuurd:

Dear Joesje, Lanny, Anki and Bing
Thanks for your reading.
my name is Louis, chinese artist, base in Amsterdam, writer, film maker.
Immigrant and identity is my long term research. In my recent work, I found one so attractive and interesting thing: CHUNG HWA HUI.That is why I found your email through the web https://tankianhong.nl/over-ons/
On one hand, I am going to read al the information, on the other hand, can I please make connection with you. I hope we could work together for this project, I think it really valuable history.
Thanks. I am looking forward to hear you.

Best,
Louis Hothothot
artist, designer, writer

Webs:
Louis Hothothot art: https://louishothothotart.wordpress.com/
LouisHothothot design: https://louishothothotdesign.wordpress.com/LouisHothothot writing: https://louishothothotwriting.wordpress.com/
Facebook: Louis Hothothot
Linked in: Louis Hothothot

Die naam lijkt toch wel heel erg op een spam naam, of, nou ja iig niet erg serieus te nemen, maar ik heb zijn websites, linkedin en facebook bezocht en daaruit blijkt dat hij echt bestaat. Aangezien wij niet echt deskundig zijn heb ik hem doorverwezen naar het CIHC en naar het IISG. Ben benieuwd of we ooit nog iets van hem vernemen.

Hua Yi Xie Shan Hui

Tjoe Lan Lim-Ko attendeerde ons op een artikel uit het kwartaalblad van de vereniging Hua Yi Xie Shang Hui (HYXSH). Dit is een landelijke vereniging (Xie Shang Hui) van mensen van etnisch Chinese afkomst (Hua Yi). De vereniging is opgericht in 1987 en heeft circa 400 leden verspreid over heel Nederland, maar ook in België en Duitsland.

Op pagina 28 vind je het artikel over deze website. Leuk als nieuwe mensen zich hierdoor zouden melden. We zijn benieuwd! Ik vind het ook een mooi artikel. Dank Soei Keng!

Hier een kopie van het artikel, uiteraard met bronvermelding (Hua Yi Xie Shang Hui magazine, maart 2016:28).

Website www.tankianhong.nl

Sinds medio 2014 vindt men op internet een interessante site voor de reconstructie van het leven van de bekende Maastrichtse internist dr. Tan Kian Hong (1907-1998). “Pa Hong” zoals hij daar wordt genoemd, afkomstig uit Sepanjang bij Surabaya kwam in 1927 naar Nederland om aan de Leidse Universiteit medicijnen te studeren.

Hij bekleedde diverse functies als voorzitter en commissaris bij de Chinese studentenvereniging Chung Hwua Hui (CHH 1911-1963). Na zijn afstuderen vestigde hij zich in Maastricht en bleef daar met zijn gezin tot zijn overlijden in 1998. Als enthousiast fotograaf liet hij een omvangrijke collectie foto’s na die grotendeels op de site geplaatst is.

Tijdens zijn Leidse periode (1927-1940) maakte hij kennis met vele prominente Chinese Indonesiërs zoals de sinoloog Tjan Tjoe Som (1903- 1969), zijn broer de javanoloog Tjan Tjoe Siem (1909 – 1978), de feministe Betsy Thung Sin Nio (1902 – 1996) en de vele peranakan Leidse studenten uit de periode tussen de twee wereldoorlogen (interbellum 1918-1939) die allemaal op de gevoelige plaat zijn vastgelegd. Vele personen speelden een rol in het naoorlogse Nederland en Indonesië.

Naast het verhalen over de afkomst en lotgevallen van de familie Tan kan men op de site ook dwarsverbanden en achtergronden vinden over de personen en families waarmee pa Hong in aanraking kwam.
Tjoe Lan Lim-Ko en Go Tiong Han hebben bijgedragen aan de identificatie van personen en evenementen. De personen op foto’s zijn nog niet allemaal geïdentificeerd zodat er nog wat te ontdekken valt. De site is dus een belangrijke bron voor de historie van de peranakan cultuur in Nederland.

Wellicht vinden onze lezers interessante wetenswaardigheden over hun (groot) ouders of familie terug en ook zou men kunnen proberen te achterhalen wat er met al de geportretteerde personen en hun nazaten (Hua Yi verenigingsleden?) na hun studietijd is gebeurd.

Opmerkelijk is het verhaal van zoon Bing, oncoloog bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis die uit een gevoel van betrokkenheid met Indonesië in 2007 een professoraat heeft aanvaard in de hoofd- en hals chirurgie aan de Medische faculteit van de Gadjah Mada universiteit van Yogyakarta bij het ENT departement van het Dr Sardjito ziekenhuis.

Hij is oprichter van een intensief samenwerkingsverband met Indonesië op het gebied van hoofd-hals oncologie. De groep houdt zich bezig met opleiding, screening, behandeling en onderzoek van met name het nasofarynx- carcinoom, een veel voorkomende tumorsoort in Indonesië.

Hij is de eerste niet-Indonesische arts die ooit is benoemd als hoogleraar aan de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta, waarbij hij vaak op en neer reist tussen Indonesië en Nederland.

Uit dit verhaal blijkt dat men iets voor anderen kan doen zonder zichzelf en zijn gezin helemaal weg te cijferen.

Hoe het allemaal begon

Vele jaren na de dood van pa Hong ben ik begonnen zijn foto- en film nalatenschap wat systematischer op te ruimen. Negatieven bij negatieven, dia’s bij dia’s, foto’s bij foto’s en film bij films. Toen pas zag ik dat – op zijn liefdevolle verhalen na over zijn kindertijd in Indië – wij eigenlijk bar weinig van hem wisten. We wisten niet eens in welk jaar hij nou precies naar Nederland was gekomen. Ook over zijn studietijd wisten we weinig, ja dat de heren in de zomer hun kamer(s) opzegden en dan een paar maanden gingen reizen. Uit zijn jeugd in Indië is ook nauwelijks iets bewaard gebleven. Niet meegenomen toen hij naar Nederland vertrok?

Blijkbaar was de tijd rijp om ermee aan de slag te gaan. Ik verzamelde al stukjes geschiedenis, pa Hong’s eigen verhaal en foto’s, maar het werd heel onoverzichtelijk omdat ik telkens weer iets nieuws moest tussenvoegen.

Dus toen ben ik een blog begonnen. Maar dat was een beetje suf. Ik probeerde juist vaste pagina’s te maken, terwijl een blog juist is bedoeld om veel en vaak berichten te posten. Daarbij kwam dat dat blog gratis was en ik weinig grip op de technische details had.

Blog gestopt en een website begonnen. Deze dus. De technische ondersteuning van Irma Polo zorgt ervoor dat de site prima werkt, dat er backups beschikbaar zijn en dat mijn paniekmailtjes rustig opgevangen worden.
Na een wat magere start kwam er opeens schot in de zaak. Dat kwam door een mail van Han Go aan Bing. Han had veel foto’s van zijn vader en tante gescand en vroeg of Bing geïnteresseerd was. Daarop introduceerde Bing mij bij Han:” mijn zus Anki is hier ook mee bezig”.

Han maakte mij bekend met Delpher, de gedigitaliseerde site van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Verslavend! Daar vond ik niet alleen terug wanneer pa Hong naar Nederland was gekomen, maar ook met welke boot, welke medepassagiers er waren, hoe de boot eruit zag. Niet te geloven. Ook waren kranteberichtjes terug te vinden over zijn HBS-tijd in Surabaya en later ook over zijn studietijd in Leiden. Een fantastische bron.

En toen maakten we via Han kennis met Tjoe Lan lim-Ko. Zij woonde als klein meisje met haar ouders in Oegstgeest en heeft daar veel Chinese studenten voorbij zien komen. Koppel dat aan een fabelhaftig geheugen en veel foto’s uit pa Hong’s studietijd gingen leven.

Zo wordt de site langzaam opgebouwd. Niet alleen het leven van pa Hong, maar ook de tijd waarin hij leefde, zijn keuzes en de keuzes van zijn studiegenoten maken het verhaal steeds breder. En dan blijkt ook dat wij niet de enige “kinderen van” zijn die op zoek zijn gegaan naar het onbekende leven van hun vader.

Het is erg interessant om van andere “kinderen van” te horen over de levens van hun vaders. Wij hopen dat nog velen deze site zullen vinden en meer gaten kunnen invullen.

We schrijven wat we ontdekken op in korte berichten, niet wetend of en zo ja hoe er een verhaal van gemaakt gaat worden. In ieder geval is het verleden van pa Hong nu bewaard.