Hua Yi Xie Shan Hui

Tjoe Lan Lim-Ko attendeerde ons op een artikel uit het kwartaalblad van de vereniging Hua Yi Xie Shang Hui (HYXSH). Dit is een landelijke vereniging (Xie Shang Hui) van mensen van etnisch Chinese afkomst (Hua Yi). De vereniging is opgericht in 1987 en heeft circa 400 leden verspreid over heel Nederland, maar ook in België en Duitsland.

Op pagina 28 vind je het artikel over deze website. Leuk als nieuwe mensen zich hierdoor zouden melden. We zijn benieuwd! Ik vind het ook een mooi artikel. Dank Soei Keng!

Hier een kopie van het artikel, uiteraard met bronvermelding (Hua Yi Xie Shang Hui magazine, maart 2016:28).

Website www.tankianhong.nl

Sinds medio 2014 vindt men op internet een interessante site voor de reconstructie van het leven van de bekende Maastrichtse internist dr. Tan Kian Hong (1907-1998). “Pa Hong” zoals hij daar wordt genoemd, afkomstig uit Sepanjang bij Surabaya kwam in 1927 naar Nederland om aan de Leidse Universiteit medicijnen te studeren.

Hij bekleedde diverse functies als voorzitter en commissaris bij de Chinese studentenvereniging Chung Hwua Hui (CHH 1911-1963). Na zijn afstuderen vestigde hij zich in Maastricht en bleef daar met zijn gezin tot zijn overlijden in 1998. Als enthousiast fotograaf liet hij een omvangrijke collectie foto’s na die grotendeels op de site geplaatst is.

Tijdens zijn Leidse periode (1927-1940) maakte hij kennis met vele prominente Chinese Indonesiërs zoals de sinoloog Tjan Tjoe Som (1903- 1969), zijn broer de javanoloog Tjan Tjoe Siem (1909 – 1978), de feministe Betsy Thung Sin Nio (1902 – 1996) en de vele peranakan Leidse studenten uit de periode tussen de twee wereldoorlogen (interbellum 1918-1939) die allemaal op de gevoelige plaat zijn vastgelegd. Vele personen speelden een rol in het naoorlogse Nederland en Indonesië.

Naast het verhalen over de afkomst en lotgevallen van de familie Tan kan men op de site ook dwarsverbanden en achtergronden vinden over de personen en families waarmee pa Hong in aanraking kwam.
Tjoe Lan Lim-Ko en Go Tiong Han hebben bijgedragen aan de identificatie van personen en evenementen. De personen op foto’s zijn nog niet allemaal geïdentificeerd zodat er nog wat te ontdekken valt. De site is dus een belangrijke bron voor de historie van de peranakan cultuur in Nederland.

Wellicht vinden onze lezers interessante wetenswaardigheden over hun (groot) ouders of familie terug en ook zou men kunnen proberen te achterhalen wat er met al de geportretteerde personen en hun nazaten (Hua Yi verenigingsleden?) na hun studietijd is gebeurd.

Opmerkelijk is het verhaal van zoon Bing, oncoloog bij het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis die uit een gevoel van betrokkenheid met Indonesië in 2007 een professoraat heeft aanvaard in de hoofd- en hals chirurgie aan de Medische faculteit van de Gadjah Mada universiteit van Yogyakarta bij het ENT departement van het Dr Sardjito ziekenhuis.

Hij is oprichter van een intensief samenwerkingsverband met Indonesië op het gebied van hoofd-hals oncologie. De groep houdt zich bezig met opleiding, screening, behandeling en onderzoek van met name het nasofarynx- carcinoom, een veel voorkomende tumorsoort in Indonesië.

Hij is de eerste niet-Indonesische arts die ooit is benoemd als hoogleraar aan de Gadjah Mada Universiteit in Yogyakarta, waarbij hij vaak op en neer reist tussen Indonesië en Nederland.

Uit dit verhaal blijkt dat men iets voor anderen kan doen zonder zichzelf en zijn gezin helemaal weg te cijferen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *