Tag archieven: foto archief

Hoe het allemaal begon

Vele jaren na de dood van pa Hong ben ik begonnen zijn foto- en film nalatenschap wat systematischer op te ruimen. Negatieven bij negatieven, dia’s bij dia’s, foto’s bij foto’s en film bij films. Toen pas zag ik dat – op zijn liefdevolle verhalen na over zijn kindertijd in Indië – wij eigenlijk bar weinig van hem wisten. We wisten niet eens in welk jaar hij nou precies naar Nederland was gekomen. Ook over zijn studietijd wisten we weinig, ja dat de heren in de zomer hun kamer(s) opzegden en dan een paar maanden gingen reizen. Uit zijn jeugd in Indië is ook nauwelijks iets bewaard gebleven. Niet meegenomen toen hij naar Nederland vertrok?

Blijkbaar was de tijd rijp om ermee aan de slag te gaan. Ik verzamelde al stukjes geschiedenis, pa Hong’s eigen verhaal en foto’s, maar het werd heel onoverzichtelijk omdat ik telkens weer iets nieuws moest tussenvoegen.

Dus toen ben ik een blog begonnen. Maar dat was een beetje suf. Ik probeerde juist vaste pagina’s te maken, terwijl een blog juist is bedoeld om veel en vaak berichten te posten. Daarbij kwam dat dat blog gratis was en ik weinig grip op de technische details had.

Blog gestopt en een website begonnen. Deze dus. De technische ondersteuning van Irma Polo zorgt ervoor dat de site prima werkt, dat er backups beschikbaar zijn en dat mijn paniekmailtjes rustig opgevangen worden.
Na een wat magere start kwam er opeens schot in de zaak. Dat kwam door een mail van Han Go aan Bing. Han had veel foto’s van zijn vader en tante gescand en vroeg of Bing geïnteresseerd was. Daarop introduceerde Bing mij bij Han:” mijn zus Anki is hier ook mee bezig”.

Han maakte mij bekend met Delpher, de gedigitaliseerde site van de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Verslavend! Daar vond ik niet alleen terug wanneer pa Hong naar Nederland was gekomen, maar ook met welke boot, welke medepassagiers er waren, hoe de boot eruit zag. Niet te geloven. Ook waren kranteberichtjes terug te vinden over zijn HBS-tijd in Surabaya en later ook over zijn studietijd in Leiden. Een fantastische bron.

En toen maakten we via Han kennis met Tjoe Lan lim-Ko. Zij woonde als klein meisje met haar ouders in Oegstgeest en heeft daar veel Chinese studenten voorbij zien komen. Koppel dat aan een fabelhaftig geheugen en veel foto’s uit pa Hong’s studietijd gingen leven.

Zo wordt de site langzaam opgebouwd. Niet alleen het leven van pa Hong, maar ook de tijd waarin hij leefde, zijn keuzes en de keuzes van zijn studiegenoten maken het verhaal steeds breder. En dan blijkt ook dat wij niet de enige “kinderen van” zijn die op zoek zijn gegaan naar het onbekende leven van hun vader.

Het is erg interessant om van andere “kinderen van” te horen over de levens van hun vaders. Wij hopen dat nog velen deze site zullen vinden en meer gaten kunnen invullen.

We schrijven wat we ontdekken op in korte berichten, niet wetend of en zo ja hoe er een verhaal van gemaakt gaat worden. In ieder geval is het verleden van pa Hong nu bewaard.

oude foto’s schenken

We hebben het er al eerder over gehad. Het ziet er nu wel naar uit dat we de foto’s gaan schenken aan de universiteitsbibliotheek Leiden (UBL). Ik ben op bezoek geweest bij dr Doris Jedamski en zij heeft met een collega naar de foto’s gekeken. Ze willen ze graag hebben en zoveel mogelijk ontsluiten.
maar………
of ik ze wel wil voorzien van zoveel mogelijk gegevens: data, plaatsen, namen van mensen…
Dat is een hoop werk. Ik had juist gehoopt dat ik de foto’s in een mooie doos kon doen en dat was dan dat. Niet dus.
De site is werkendeweg opgebouwd, telkens als er iets bekend werd over een foto, zette ik hem op de site.
Affijn vol goede moed ga ik deze klus klaren.
Ik heb me al verzekerd van de beste hulptroepen die er maar zijn:
Tjoe Lan Lim-Ko en Han Go.
Op 3 september gaan ze mij helpen.
In de tussentijd zal ik van de UBL nog een formulier krijgen waarop ik de gegevens moet invullen.
Ach ja, dan worden de foto’s in ieder geval zorgvuldig bewaard en dat vind ik ook wel een eerbetoon aan pa Hong.
De schenkingsakte zullen we alle vijf tekenen.

UBL of IISG?

Het IISG (Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis) heeft bij monde van drs. Frank de Jong, archivaris IISG positief gereageerd op de vraag of zij geïnteresseerd waren in de foto’s uit de Leidse tijd van pa Hong, die veel te maken hebben met zijn lidmaatschap van Chung Hwa Hui. En dat archief is ondergebracht bij het IISG  in Amsterdam.  Zie het eerdere bericht hierover.

En daarnaast hebben we nu dit bericht van dr Doris Jedamski, conservator Zuid- en Zuidoost-Aziatische Handschriften & Oude Drukken van de Universiteitsbibliotheek Leiden (UBL):

“Op de site van uw vader heb ik de voorbeelden met grote enthousiasme bekeken. Wat voor bijzonder foto materiaal!! Heel graag zou ik een afspraak met u willen maken om over een mogelijke overdracht te praten. Heel graag zou ik de foto’s aan de UB/KITLV collectie toevoegen! Wat een fantastische aanwinst zou dit zijn! Gezien het feit dat uw vader in Leiden gestudeerd heeft en de UB/KITLV op het gebied van Indië/Indonesië intussen als de grootste collectie in de wereld beschouwd mag worden, zou volgens me Leiden  de optimale plek voor uw foto’s zijn. De foto’s zouden in zuurvrije dozen in een foto kluis duurzaam opgeslagen worden nadat ze met meta data voorzien en digital in onze beeldbanken toegankelijk gemaakt zijn. Maar we zullen uiteraard goede afspraken maken over de overdracht en de toegankelijkheid van het materiaal.”

Tsja, wat gaan we nu kiezen?

UBL/KITLV en Chung Hwa Hui foto’s

Het CIHC attendeerde mij erop dat de foto’s misschien nog wel beter thuis zijn in Leiden bij de universiteitsbibliotheek. Ik heb toen meteen even gekeken waarom dat zo zou zijn. Dit las ik op de site van het CIHC:
De belangrijkste verandering is dat het beheer van de KITLV-collecties –  waaronder de CIHC-collectie – is overgegaan naar de Universiteits Bibliotheek in Leiden (UBL). De collecties blijven eigendom van het KITLV. In de UBL is door het toevoegen aan haar eigen collecties van de collecties van het KIT-Amsterdam en van het KITLV-Leiden een zeer belangrijke concentratie ontstaan van het materiaal over Azië, Nederlands-Indië/Indonesië en de Caribbean. 

Dus nu heb ik een mail gestuurd aan de beheerder van de collectieDr. D. (Doris) A. Jedamski,
Universiteitsbibliotheek, Witte Singel 17, 2311 BG  Leiden.
Tel. +31 (0)71 5271587
Email: d.a.jedamski@library.leidenuniv.nl 

Misschien ook handig voor anderen om te weten. Ik wacht af wat haar reactie is.

IISG en Chung Hwa Hui foto’s

Het IISG wil de foto’s van pa Hong uit zijn Chung Hwa Hui periode wel opnemen in hun archief.

Dit is wat Frank de Jong, archivaris IISG antwoordt op mijn vraag wat zij er dan mee gaan doen:
(Op den duur) ontsluiten d.m.v. een lijst (collectiebeschrijving) en een aantal foto’s digitaliseren.
Je zou ons een eind op weg kunnen helpen door de foto’s te nummeren en het maken van een genummerde lijst met gegevens over wie (wat of waarom), waar en wanneer.

Nog even overleggen met mijn zussen en broer. Mij lijkt het wel een mooie bestemming.