Khohonggiem nog definitiever :-)

Degenen die de berichten hebben gevolgd, weten nu dat Arthur Khohonggiem een jongere broer Polly had, die ‘veel te jong’ gestorven is en zeker vier zussen:  Floor, Zus, Leo en Tilly.

Er is enige verwarring ontstaan over de foto waarop de moeder van Tjoe Lan, Tjoe Lan als klein meisje en dan Arthur met zijn Oostenrijkse vrouw (Francien Kho-Bosner) hun zoontje staan of dat dit Polly met vrouw en kind is. De meningen lopen uiteen. Arthur (die op de bruiloft van pa Hong was met zijn vrouw) en zijn iets jongere broer Polly leken op elkaar. Al had Arthur een bril en Polly niet. Nou vertelt Han Go dat de oudste zoon van Polly jonger was dan hij. In het jaar dat deze foto is genomen, was Han nog niet geboren. Dus dat zou weer wijzen op Arthur zonder bril. Han en zijn oom Wim hebben Polly goed gekend….

Arthur was getrouwd met een Oostenrijkse verpleegster die Francien Bosner heette (handtekening in receptieboek pa Hong en bevestiging van Keng Que).

Hier nog een foto van hetzelfde tafereeltje:

arthurpolly
vanaf links: moeder Tjoe Lan, Tjoe Lan, Arthur/Polly, zoontje, vrouw Arthur/Polly

Tjoe Lan weet zich nog te herinneren dat er over het jongetje werd gezegd dat het een ongelukkig kindje was, waarmee bedoeld werd dat hij een handicap had.

Dit voegt Han Go er nog aan toe
Nu ik de twee foto’s bekijk dan denk ik dat mijn aanname is dat 1 foto door Arthur is gemaakt en de andere door Polly. De heren op deze foto’s verschillen duidelijk van elkaar en de overigen zijn het zelfde.  De kleren van de vrouwen en kinderen zijn gelijk.Dat bevestigt dus mijn vermoeden. Ik denk dus dat op de eerste foto de man die gehurkt in zwart pak zit oom Polly  moet zijn , ook gezien het feit dat hij erg lijkt op Polly zoals ik hem later kende. Oom Wim vond dat ook. Op de bovenstaande moet dan ook Arthur zijn. Hij lijkt wel wat op Polly en op een andere broer die ik ook heb gekend, nl. Freddy Khohonggiem.

Ik denk dat we hiermee de discussie kunnen beëindigen. Ik zal bovenstaande foto ook nog bij de verlovingsfoto van pa Hong en ma Ans zetten. Toch leuk dat we een beeld hebben bij Arthur Khohonggiem en waarschijnlijk zijn vrouw en een van zijn zoons (Karel of Bian Tie?.

Zoon Karel schrijft op 8 september 2015:
“Het kindje zou mijn gehandicapte broer Bian Tie kunnen zijn. maar daar ben ik niet zo zeker van.
Mijn jong gestorven broer was namelijk vrijwel volledig verlamd en kan dus niet de houding hebben vertoond zoals op de foto. Mijn moeder zal dus wel een ander kind op schoot hebben gehad.
Ik betwijfel of de man op de foto mijn vader (Arthur) is. Die droeg namelijk altijd een bril. De man lijkt meer op Oom Freddy?

Han Go voegt daar aan toe
“Dat is een goede aanvulling van Karel. Inderdaad lijkt hij op oom Freddy Khohonggiem.  Karel zegt niet of hij het niet zelf is die op de foto staat.”

Naschrift:
Hm, dit alles houdt in dat we geen foto hebben van Arthur Khohonggiem die op de receptie van pa Hong en ma Ans was. Toch nog eens aan Karel vragen of hij nog een foto van zijn vader en moeder heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *