Ongelofelijk: voornemen huwelijk Tan Ban Bie op schrift

Kijk nou toch wat Engtiong tevoorschijn heeft getoverd. Trouwvergunning van opa en oma uit 1900!
Bijzonder dat dit nog bestaat. Dat het nu nog opduikt. Wie weet wat er nog meer is. Geweldig dat Engtiong hier moeite voor doet.

akte nikah mak&engkong
Certificaat De ondergeteekende certificaat dat de chinees Tan Ban Bie, woonachtig te Sepandjang/Sidoardjo behoorlijk aangifte heeft gedaan van zijn voornemen om zich in den huwelijken staat te begeven met The sian nio, dochter van den chinees The Yang Hwat/overlijden/. Soerabaia, 25 mei 1900, de Maijoor der chineezen,…………(handtekening onleesbaar
akte nikah mak&engkong0001
Trouwconsentie wordt bij deze vergunning verleend aan den chiness Tan Ban Bie, oud 18 jaren, tot het aangaan van een huwelijk met den chineesche vrouw The Sian Nio, oud 19 jaren, dochter van wijlen den chinees The Yang Hwat, zijnde dit consent verleend tegen betaling van f.5.- (vijf gulden) en f.1.50 (een gulden vijftig cent) zegelgeld. Soerabaia 6 juni 1900. Namens de Boedelkamer, De Secretaris

Opa Tan Ban Bie is dus geboren in 1882 en op 18 jarige leeftijd getrouwd: in 1900.
Oma The Sian Nio is dus geboren in 1881, op 19 jarige leeftijd getrouwd en volgens Engtiong in 1956 overleden. Zij was de dochter van The Yang Hwat, die in 1900 al overleden was. Zie verder voor de stamboom van de familie The dit bericht.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *