IISG 1

Eindelijk dan toch naar het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) in Amsterdam geweest. Daar ligt het archief van Chung Hwa Hui. Het kost wat (ruim 10 euro aan parkeerkosten) maar dan heb je ook wat.

Ontroerend om daar het handschrift van pa Hong terug te zien. Teksten die hij zelf schreef als secretaris of zijn motivatie bij de installatie van zijn bestuur, en bij de décharge van zijn bestuur en in discussies. We hebben het hier over de jaren dertig van de vorige eeuw.
Ik heb drie handgeschreven notulenboeken ingezien, juist uit de periode dat pa Hong bestuursfuncties bekleedde (2e commissaris, secretaris, 1e commissaris en voorzitter). Het zijn verslagen van de algemene ledenvergaderingen en jaarverslagen van de secretaris met af en toe een begroting ertussen. Het geeft in heel grote lijnen het wel en wee van de vereniging weer.

Ik zag zijn handtekening, ja herkenbaar.

handtekening-pa-Hong
als voorzitter notulen gearresteerd. De ‘Hong’ is in later tijden wel wat duidelijker geworden.

Ik zag de halen in zijn handschrift, ook zo herkenbaar.

handschrift-pa-Hong
14e dag 10e maand van het 22e jaar Republiek. Begin verslag secretaris pa Hong.

Maar toen: een hick-up: heee, was hij dan toch een echte HBS’er die verstrikt raakte in de Romeinse cijfers? Hij schrijft XXII, terwijl we toch duidelijk in de XXXIIer jaren zaten. Nix hoor, hij heeft gelijk. Ze nemen de datum der Republiek China als richtsnoer.

datering-CHH
11e dag der vijfde maand vh 24e jaar der Republiek (11 mei 1935)

Eigenlijk ging ik ernaartoe om meer over Bad Saarow te vinden en om te kijken wat voor beeldmateriaal ze daar hebben. Over het beeldmateriaal kan ik kort zijn. Dat is er niet. Een bestuursfoto uit de beginjaren en een ‘grappige’ foto uit 1936 waar pa Hong niet op staat, terwijl hij wel zo’n zelfde soort foto met zichzelf erop heeft.

lollig1
is pa Hong degene die uiterst rechts staat? En wie zijn de anderen? Meest li wrs.: Que Keng Lead.

Hopelijk kan Tjoe Lan er nog iets meer van maken.
Dit is wat zij zegt:
“De foto is onduidelijk. Maar ik denk dat uiterst li.Oue Keng Lead is. Gezien de ronde bril. ” 

lollig2

Dit staat op het mapje dat om de foto zit. Verder staat er nix op.

En dan Bad Saarow. Het bezoek wordt kort genoemd in het het jaarverslag van secretaris Tan Hay Siang (bestuursperiode november 1935 – november 1936)
Onder het kopje:
Optreden naar buiten 
Gedurende het afgeloopen jaar is veel gewerkt aan het optreden naar buiten. De banden met de verschillende vereenigingen en met verschillende personen binnen en buiten Nederland zijn nauwer aangehaald terwijl ook nieuwe relaties zijn aangeboord.
………dan komt er een tekst over Legatie en Consulaat en vervolgens over Bad Saarow het volgende:
Federation of Chinese Students’ unions in Europe.
Volle aandacht is geschonken aan deze organisatie, waarvan wij zelve een deel uitmaakten. Met vreugde hebben wij geconstateerd, dat dit lichaam op initiatief van de Chung Hwa Hui in het leven geroepen, thans vastere vormen heeft gekregen. Het contact met de landgenooten direct afkomstig uit China is door de Federatie bevorderd. De tweede conferentie, dit jaar te Bad Saarow gehouden, mag als een succes worden geboekt. Nauw hieraan verbonden is wel het gevoel, dat wij de chineesche taal niet spreken, maar het is te hopen, dat het manquement spoedig aangevuld zal worden door de resultaten van de chineesche lessen.

Meer heb ik niet kunnen vinden in de notulenboeken.

Nog een bijzonderheidje:
Ergens in het notulenboek uit 1937 staat een verhuizing van pa Hong:
adreswijziging: Tan Kian Hong, Juffermanstraat 31 Oegstgeest

Dat is toch de straat van het ouderlijk huis van Tjoe Lan Lim-Ko? Ik weet niet meer of het hetzelfde huisnummer is.
Antwoord Tjoe Lan:
“Wij woonden op Juffermanstraat 7.”

In aparte berichten zal ik meer inhoudelijk ingaan op de teksten van pa Hong in de notulen van Chung Hwa Hui.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.